Zarząd

Prezes – Paweł Furdak

Wiceprezes – Wojciech Szołtek

Sekretarz – Magdalena Szczęśniak